23/02/18

RECOMÉNDASME UN LIBRO? 

Logo de facerdes as vosas videocríticas, estades en condicións de participar nalgún destes certames:

a) III Concurso "Ollo de vidro". Este certame ten como requisito a presentación dunha videocrítica (vós xa a tedes dominada ;-), un booktrailer ou calquera outro proxecto visual de 3 minutos, como moito, no cal se anime á lectura dun libro. Podedes acceder ás bases do concurso porque os premios son moi, pero que moi xenerosos.

b) "Reto lector", iniciativa da man da Editorial Galaxia, que consiste en ler dous libros editados por esta entidade e facer un proxecto audivisual no cal se recomende a súa lectura (máximo 2 minutos por obra). Neste certame só podedes participar se tedes entre 12 e 16 anos.

Cargade os móbiles e a gravar!