14/12/10

UNHA NOVA PUBLICACIÓN: O Dicionario de pronuncia da lingua galega


Recentemente a RAG e o ILG editaban o Dicionario de pronuncia da lingua galega, da autoría de Xosé Luís Regueira.


O interese desta obra está en que recolle a pronuncia de 47.000 voces e con el achégase unha ferramenta útil para o estudo do estándar oral que vai ser de axuda tanto para xornalistas, alumnos procedentes doutras comunidades, alumnos galegos e docentes. Precisamente, para uso docente resulta moi axeitada a introdución do libro, que podedes consultar ou descargar en:


Espero que agora non se vos resistan os fonemas!