03/11/17

A PROBA DE AVALIACIÓN DO BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU)

Como sabedes, dende o curso pasado a antiga Selectividade pasou a chamarse Proba de Avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU). Pois, ben, é interesante que teñades á man esta páxina da Comisión interuniversitaria de Galicia (CIUG), na cal podedes coñecer as últimas novidades sobre esta proba e tamén os modelos dos diversos exames postos nos últimos anos.

ABAU e CIUG son siglas ou acrónimos? Que vos parece?