28/05/15

UNHA REFLEXIÓN SOBRE A LINGUA

Na edición do XI Premio a artigos xornalísticos normalizadores Concello de Carballo gañou un texto da carballesa Luz Cures. Títulase "Etiquetaxe" e nel a autora fai unha reflexión sobre a lingua galega que, de seguro, vos fai facer pensar e é posible que a dita análise vos sirva para contestar parte dalgunha das preguntas de sociolingüística que se avalian nas PAAU.
Parabéns a Luz Cures e velaquí (categoría gramatical = adverbio) tedes unha imaxe dela!15/05/15

LETRAS GALEGAS 2015: XOSÉ FILGUEIRA VALVERDE

Neste ano 2015 o Día das Letras Galegas está dedicado á figura do pontevedrés Xosé Fernando Filgueira Valverde (1906-1996) á cal nos imos achegar a través de material audiovisual:

a) Documental Contextualizando a Filgueira Valverde, da autoría de Gonzalo E. Veloso, que malia durar 58:45 minutos, permite unha visualización parcial.

b) Documental Decreto Filgueira, dirixido por Ozo Perozo, no cal se analiza o proceso normativizador do galego e o papel que Filgueira Valverde tivo nel. Nel repásanse os diferentes posicionamentos lingüísticos e as formulacións normativas que tiveron lugar dende o ano 1970.

Agora tócavos a vós reflexionar:

a) Que xéneros literarios cultivou Filguera Valverde? 
b) Cal foi a cidade galega á que estivo vinculado este intelectual?
c) O autor homenaxeado conta nalgunhas das súas obras con ilustracións doutro persoeiro galego da época, sabes quen foi?
d) Que criterios se tiveron en consideración á hora de crear o estándar da lingua galega?