18/11/15


A NOVA CANCIÓN GALEGA (2º de Bacharelato)

Nesta ocasión ofrecemos información sobre a Nova Canción Galega, á cal debedes facer referencia no voso tema de sociolingüística que estuda "O galego de 1936 a 1975". Lembrade que estivo promovida polo colectivo de cantautores Voces Ceibes, que empregaron a lingua galega nas súas cancións, en moitos casos baseadas en textos literarios, e impulsaron a normalización do galego no ámbito musical.

Para afondar na música galega desta época podedes:

a) Consultar a páxina web Noticias sobre a Nova Canción Galega (1967-1974) que, amais de datos de interese, ofrece arquivos sonoros.

b) Visualizar os programas 3 e 4 da CRTVG titulados Naqueles tempos. Do Paraninfo ás top list (1ª parte e 2ª parte).


Agora tócavos a vós!

1. Quen foron os integrantes de Voces Ceibes?
2. En que cidade galega apareceron como grupo por primeira vez?
3. Que relación existía entre os representantes da Nova Canción Galega e a Universidade de Santiago de Compostela? Entendedes o título do programa da CRTVG?
4. Que relación existiu entre a música galega e a portuguesa nesta época? Cales foron os músicos implicados nesta relación musical?
5. Por que consideras que foi importante a existencia deste movemento musical?


Ningún comentario:

Publicar un comentario