06/11/11

LITERATURA ROMANA (1ª PARTE) (2º Bacharelato)


Para intoducírmonos no tema da Poesía épica, didáctica e filosófica latina empregaremos os seguintes materiais:

-Audiovisual sobre a Literatura latina (Youtube) e
-Audiovisual sobre a Eneida (Youtube)

Ningún comentario:

Publicar un comentario