08/01/14

ALGÚNS RECURSOS PARA A ENSINANZA DE INMIGRANTES ÁRABES

A continuación ofrecemos unha selección de recursos gratuítos que nos poden ser útiles á hora de ensinarmos español ao alumnado árabe. Malia non existir nada específico (publicado) para a ensinanza de galego dirixida a estes alumnos, algúns destes materiais para o español tamén poden ser utilizados para a alfabetización en lingua galega.

Lecturas de interese para o profesorado:

Benyaya, Zineb (2007): "La enseñanza del español en la secundaria marroquí: aspectos fónicos, gramaticales y léxicos", Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, vol. I, núm. 2 (publicación dixital).

Bermejo Fernández, Mariano e María Dolores Solano Lucas (2002): "El mundo árabe, cultura y lengua. Implicaciones al proceso educativo", relatorio presentado no Curso de formación específica en compensación educativa e intercultural para agentes educativos. Murcia.

Moscoso García, Francisco (2011): "El árabe marroquí: Una lengua y no un dialecto. Educar en la lengua materna", Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos 10 (publicación dixital).

Materiais para traballar co alumnado:

Manuais

Galvín, Isabel (coord.) (1998): "FORJA. Lengua española para inmigrantes". Madrid: CC.OO.

Gómez André, María Eugenia (2007): Nahono. Método de lectoescritura para personas inmigrantes de lengua árabe. Xunta de Galicia.

Rey, Isabel (coord.) (2006): ¿Cómo se dice...? Manual de español para inmigrantes. Nivel A1-A" [con glosario e gravacións] Madrid: Obra Social Caja Madrid.

Rey, Isabel (coord.)  (2007): ¿Cómo se escribe...? Manual de alfabetización para inmigrantes [con guía didáctica]. Madrid: Obra Social Caja Madrid.

Santos Palmou, Xandra, Inmaculada Seage Freire e Mª D. Vilasó Martínez (2007): Aula de galego 1. [Santiago de Compostela]: SXPL/Xunta de Galicia [Nota: único material para a ensinanza da lingua galega a alumnado acabado de chegar doutras comunidades ou países].

Dicionarios e vocabularios

Alkuwaifi, Ahmad e Montserrat Torres Fabrés (2003): Diccionario ilustrado árabe-español. Barcelona: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Dirección General de Igualdad y Calidad en la Educación (2003): Diccionario básico castellano-árabe. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha/Consejería de Educación [accesible en slideshare].

Moscoso García, Francisco (2005): Diccionario español árabe marroquí. Sevilla: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.

Materiais interactivos

Tres historias para ver... e aprender! (Os contos do camiño). Material audiovisual en galego con propostas didácticas de nivel baixo para iniciarse na comprensión oral en lingua galega.

Tradutor

Babelx: permite traducións e ofrece dicionarios entre diversas linguas (neste caso, español-árabe/árabe-español e viceversa).

Web de interese:

Nota: dende aquí podemos descargar un programa para escribir en árabe nun teclado con alfabeto latino.


Ningún comentario:

Publicar un comentario